PKW Anhänger
Mietanfrage

Humbaur Nr. 10

Leergewicht: 125 kgzul. GG: 750 kgNutzlast: 625 kgLadefläche L/B: 204 x 109 cm

Details

Mietanfrage

Böckmann Nr. 20

Leergewicht: 270 kgzul. GG: 1.350 kgNutzlast: 1.080 kgLadefläche L/B: 301 x 150 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 1

Leergewicht: 475 kgzul. GG: 1.400 kgNutzlast: 925 kgLadefläche L/B: 260 x 155 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 4

Leergewicht: 500 kgzul. GG: 2.600 kgNutzlast: 2.100 kgLadefläche L/B: 306 x 175 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 9

Leergewicht: 505 kgzul. GG: 3.000 kgNutzlast: 2.495 kgLadefläche L/B: 310 x 185 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 12

Leergewicht: 641 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.859 kgLadefläche L/B: 410 x 210 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 11

Leergewicht: 870 kgzul. GG: 2.500 kgNutzlast: 1.630 kgLadefläche L/B: 313 x 175 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 14

Leergewicht: 690 kgzul. GG: 3.000 kgNutzlast: 2.310 kgLadefläche L/B: 306 x 175 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 17

Leergewicht: 690 kgzul. GG: 3.000 kgNutzlast: 2.310 kgLadefläche L/B: 314 x 175 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 3

Leergewicht: 640 kgzul. GG: 3.000 kgNutzlast: 2.360 kgLadefläche L/B: 306 x 150 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 5 u. 13

Leergewicht: 705 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.795 kgLadefläche L/B: 300 x 160 cm

Details

Mietanfrage

Korn Nr. 7

Leergewicht: 700 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.800 kgLadefläche L/B: 300 x 160 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 18 u. 19

Leergewicht: 740 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.760 kgLadefläche L/B: 375 x 185 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 21

Leergewicht: 775 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.725 kgLadefläche L/B: 426 x 204 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 16

Leergewicht: 730 kgzul. GG: 3.000 kgNutzlast: 2.270 kgLadefläche L/B: 430 x 207 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 8

Leergewicht: 820 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.680 kgLadefläche L/B: 470 x 218 cm

Details

Mietanfrage

Humbaur Nr. 15

Leergewicht: 932 kgzul. GG: 3.500 kgNutzlast: 2.568 kgLadefläche L/B: 430 x 210 cm

Details

Mietanfrage

Unsinn Nr. 6

Leergewicht: 640 kgzul. GG: 2.600 kgNutzlast: 1.960 kgLadefläche L/B: 426 x 175 cm

Details